Vzdělávací projekty

Pro Českou republiku - společnost organizuje a vystavuje osvědčení na základě akreditace Ministerstva vnitra ČR pro profesní kvalifikaci "strážný" a "detektiv koncipient" dle § 17 odst.3 zák. 179/2006 Sb.

Obsah kurzu

 • tematický plán praktického vyučování
 • základy policejního práva
 • vybrané kapitoly souvisejících právních odvětví
 • vybrané kapitoly psychologie
 • speciální metodika modelových situací
 • metodika výuky taktiky zákroků v obchodech
 • zdravotní příprava
 • zkušební testy (ústní, písemné)

Cíle kvalifikace

 • u zájemců o práci v oblasti komerční bezpečnosti dosažení potřebného rozsahu teoretických vědomostí v oblasti právních úprav činností Policie ČR a obecní policie a vybraných kapitol ze souvisejících právních odvětví
 • nácvik praktických návyků v oblastech taktiky zákroků proti narušitelům majetkových a jiných práv a při řešení mimořádných událostí
 • seznámení se základy sociální psychologie
 • osvojení zásad základních postupů při poskytování neodkladné první pomoci


Vytvořte si webové stránky zdarma!